یلدا 1400 در ابر فردوسی

یلدای 1400 ابر فردوسی

شب یلدا تنها بهانه ای است برای پاسداشت گرمای خانواده در دل سیاهی زمستان

بعد از گذشتن از سال‌های کرونا.

امسال فرصتی پیش آمد به بهانه این شب عزیز در کنار خانواده کوچکمان در ابر فردوسی گرد هم آیم و فرصت حضور یکدیگر را هر چند کوچک پاس بداریم.

شب‌هایتان گرم از حضور عزیزانتان

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست